ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળાની કેટલીક ઉપયોગી કવિતાઓ ડાઉનલોડ કરો

STD-1

MARU GAAM (NANA NANA TARALIYA)
VARSAD AAVE
LILU LILU GHAS
MACHALI JAL NI
TAMETU RE TAMETU
MANE AAKASHE UDATI
MARO KHAJANO (RABAR MARU)
MARO KHAJANO (KHISAKOLI)
MARO KHAJANO (LAL LAL RANG)
AME HASTA RAMTA
DIWALI
JALDIBOL
THANDI NI MAJA.
EK HATI SHAKARI
ME EK BILADI PALI
JUNGLE KERA PRANIONI
SASALIBENE SEV BANAVI

STD-2

ALLAD EVO ALEL TAPU
MUMMY MANE RE
MARA DADA
SAVAJ NI SARDARI
SHAKVALI AAVI
NANA NANA BALAKO NI FOJ
SASALABHAI TO BIKAN
FALIYA VACHCHE THALIYO.
UGI NE PURVMA
EK EK BIJ
JAMBUDO KONE VAVYO
DIVASALI NA KHOKHA
PARUL CHALI CHANDO CHALYO
CHANDAMAMA CHANDAMAMA
NICHE UTARYA CHANDAMAMA
JANUARY MA PATANG
KARTAK NA SHINGODA
KARTAK MA DEV DIWALI
AAPO AAPO
JAVU CHHE MARE JAVU CHHE
AJAB GAJAB
DARIYA KANTHE
EK MAJANO MALO

STD-3

NAMIYE TUJ NE
MANE AABHALE CHAMAKATO
AA VAT KADI NA BHULAY
MELO – CHALO JOVA JAIYE.
HUN CHHU KHAKHI BAVO
FAGANIYO
DHAMACHAKADI
ANTAR MANTAR JANTAR
VA VA VANTOLIYA

STD-4

KAHE TAMETU
RATA FUL
HUN TO PUCHHU
DUNIYA NI AJAYABI
CHAL BACHUDA
ROJ SAVARE DHINGA MASTI
SAAD KARE CHHE
GINATI
DHAMMAK DHAMMAK
JHULA

STD-5

PARVAT TARA
SUNDAR SUNDAR
ALLAK DALLAK
AME BANDHAVO SARDAR NA
UDE RE GULAL
HINDOLO (SONA NI SANKALE)
SUBHASHITO
ABHINANDAN
CHARAN KANYA
CHARANOMA (UGAMANE AABHAMA)
SIKHO (FULONSE)
HUM BHARAT KI SHAAN HAI
NANHA MUNNA RAHI

STD-6

O HIND DEVBHUMI
MAHENAT NI MAUSAM
PAGALE PAGALE
AALA LILA VANSALIYA
GUJARAT MORI MORI RE
SHERIYE AAVE SAAD
RUPALU MARU GAMADU
EK JAGAT EK LOK
DHARATI KO MAHAKAYE
ITANI SHAKTI HAME DENA
JAY VIGYANKI
VANDANA
HASTI HASTI
DAXIN PADAM
BHAVATU BHARATAM
SUBHASHITANI

STD-7

AAJ NI GHADI TE RALIYAMANI
RANMA
MALAM HALESA TU MAAR
JANANI
GRAM MATA
SONA JEVI SAVAR
GOVIND NA GUN GASHU
TAB YAAD TUMHARI
HIND DESH KE NIVASI.
DOHA ASHTAK
BETI
DHARATI KI SHAAN
MEGHO VARSHATI
CHATAK CHATAK RE CHATAK
PARISHISHT
PRAHELIKA
SUBHASHITANI
DHARA GURJARI

STD-8